Erbjudna tjänster

Björn Bylund Konsult AB

Erbjudna Tjänster

 

Utredning,

som har till syfte att få något som inte fungerar bra att fungera bra, eller att få något som fungerar bra att fungera bättre

Uppföljning

görs för att se vilka resultat som följer av insatta åtgärder, huvudsakligen kvantitativt, mäter till exempel volymer

Utvärdering

följer också upp insatta åtgärder, men kräver en mer djuplodande analys för att ge en förklaring till varför det gått som det gått

Umgänge

är ett sammanfattningsbegrepp för samarbete mellan skola och världen utanför skolan, samarbete med arbetslivet, med föreningar som exempelvis idrottsrörelsen, omvärlden i skolans närhet, samarbete med andra myndigheter, nationellt och internationellt samarbete

Utveckling

har som mål att ge alla barn och unga goda möjligheter till en bra start i livet och arbetslivet, och är kontentan av förväntat resultat av utredning, uppföljning, utvärdering, umgänge och andra insatser som görs via skolan eller andra insatser.

 

Copyright © All Rights Reserved