Referenser

Björn Bylund Konsult AB

Referenser

 

Lena Winterbom, direktör Arbetsmarkadsförvaltningen Uppsala kommun

Epost: lena.winterbom@uppsala.se

Telefon: 018-727 86 19

Lars Erik Öhman, konsult

Epost: olli.ohman54@telia.com

Telefon: 070-748 21 68

 

Mohamad Hassan, kommunalråd Uppsala kommun

Epost: mohamad.hassan@uppsala.se

Telefon: 073 048 89 23

Ulrik Wärnsberg, ordförande Arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun

Epostl: ulrik.warnsberg@pol.uppsala.se

Telefon: 0730-79 86 05

Bamse Ekström, VD Uppsala gymnasieboende AB

Epost: bamse@uppsalagymnasieboende.se

Telefon: 018-261380

Peter Englund, VD Ultimate Performance

Epost: peter.englund@ultimateperformance.se

Telefon: 072 – 515 10 60

 

 

 

Från LinkedIn:

 

En av de skickligaste kommunala tjänstemän jag någonsin samarbetat med. Oerhört gediget framskrivna underlag för beslut i kommunala nämnder. Det han inte vet om gymnasieskolan är inte värt att veta. Dessutom mycket trevlig och lätt att samarbeta med.

--

Anders Carlstedt

Tidigare bitr chef för Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, Uppsala kommun

 

Utförda uppdrag

 

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) - rapport 2017

 

Lena Winterbom, direktör Arbetsmarkadsförvaltningen Uppsala kommun

Epost: lena.winterbom@uppsala.se

Telefon: 018-727 86 19

 

 

Utvärdering av elitidrottsgymnasium i Uppsala - rapport 2015

 

Livet efter NIU, om ungdomar på elitidrottsgymnasie - rapport 2017

 

Upplands Idrottsförbund

Henrik Gaddefors

070 675 61 22

 

 

Stöd till ESF-ansökan ungdomar 15-24 år utanför arbete och studier (UVAS) - 2015

 

Regionförbundet Uppsala län

Johanna Nyman

018 727 00 00

 

 

Stöd till beställarkompetens hos småkommunder utan egen gymnasieskola 2015

 

Sveriges Kommuner och Landsting

Mats Söderberg

08 542 79 42

070-522 79 42

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved