Erfarenhet

Björn Bylund Konsult AB

Erfarenhet

 

35-årig erfarenhet av arbete med skola, förskola, grundskola, vuxenutbildning och framför allt gymnasieskola, samt arbetsmarknad. Erfarenheterna härrör sig från arbete i politiskt styrda organisationer.

Erfarenhet från att arbeta i mindre kommuner, större kommuner och olika regionala och andra övergripande organ:

. Östhammars kommun

· Enköpings kommun

· Uppsala kommun

· Kommunförbundets länsavdelning

· Skolinspektionen, inom ramen för Skolverket

· Utbildningsdepartementet

. Länsstyrelsen

Erfarenhet av arbete med till exempel

- utredning, uppföljning, utvärdering, upphandling, utvecklingsfrågor,

· samverkan med hela arbetslivet, bland annat lärlingsutbildningar,

· samverkan med idrottsrörelsen i skapandet av Sveriges största idrottsgymnasium,

· unga som varken arbetar eller studerar

· övergångar mellan olika skolformer och mot arbetsmarknaden

. matchning av utbildning och arbetslivets kompetensbehov

. uppbyggnad av elevhemsboende

Via kontakter med erfarna, tidigare kollegor tillgång till kompetenser inom inom det pedagogiska området och arbetsmarknad.

Utgivna skrifter

 

En förändrad gymnasieskola, eget förlag 1991

Copyright © All Rights Reserved